Rymd i Väst.se

Välkommen till Sveriges främsta rymdregion

Nyttan med rymd i Europa

Rymden gör skillnad i människors vardag. Du använder rymdteknik dagligen när du kommunicerar, navigerar, betalar och tittar på TV.

Nyttan med rymd i Europa

Rymden gör skillnad i människors vardag. Du använder rymdteknik dagligen när du kommunicerar, navigerar, betalar och tittar på TV.

Studenter

Rymdens attraktionskraft väcker intresse. Rymden erbjuder utmaningar utöver det vanliga. Inom rymdteknik tänjs ständigt gränserna för vad som är möjligt.

Studenter

Rymdens attraktionskraft väcker intresse. Rymden erbjuder utmaningar utöver det vanliga. Inom rymdteknik tänjs ständigt gränserna för vad som är möjligt.

Forskning

Forskning, utveckling och innovation är en självklar del inom rymdindustrin. Likaså triple helix samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Forskning

Forskning, utveckling och innovation är en självklar del inom rymdindustrin. Likaså triple helix samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Underleverantörer

Rymden utmanar ständigt vad som är möjligt. Alla som levererar till rymden möts av stora kvalitetskrav. Rymden kräver tillförlitlighet, lättvikt och excellens.

Underleverantörer

Rymden utmanar ständigt vad som är möjligt. Alla som levererar till rymden möts av stora kvalitetskrav. Rymden kräver tillförlitlighet, lättvikt och excellens.

Samtal kring Rymd i Väst

Samtal kring Rymd i Väst

Catrin Matsson från Ruag Space modererar rundabordssamtalet kring rymdfrågor. Den 27 oktober samlades en rad företrädare för rymdintressena i Västsverige tillsammans med beslutsfattare och andra berörda aktörer för ett rundabordssamtal kring just ”Rymd i Väst”....

read more
Lansering av Rymd i Väst

Lansering av Rymd i Väst

Lanseringen av Rymd i Väst skedde under hösten i form av ett seminarium hos RUAG Space i Göteborg. På seminariet deltog EU-parlamentariker, riksdagsmän från Västsverige, regionalpolitiker (VGR) samt kommunalpolitiker från Göteborg och Trollhättan, och förde en givande...

read more