Forskning

Forskning

Forskning, utveckling och innovation är en självklar del inom rymdindustrin. Likaså triple helix samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Rymdindustrin i Väst har etablerat långsiktigt strategiskt samarbete med ett flertal västsvenska organisationer inom olika kompetenscentra, bl.a. Chalmers, Högskolan i Väst och SICOMP. På Innovatum i Trollhättan etableras verksamhet kopplat till Sveriges första Rymdinkubator.

Rymdindustrin i Västsverige deltar i flera spännande forskningsprojekt. Ett exempel är rymdsonden Rosetta, ett Europaprojekt som färdats i 10 år i jakt på en komet. Väl framme vaknar hon ur sin dvala och rymddatorerna från RUAG i Göteborg sänder information från kometen. Information som berättar mer om vårt solsystems ursprung. Rosetta har utvecklats genom ett samarbete inom ESAs rymdprogram.