Lanseringen av Rymd i Väst skedde under hösten i form av ett seminarium hos RUAG Space i Göteborg. På seminariet deltog EU-parlamentariker, riksdagsmän från Västsverige, regionalpolitiker (VGR) samt kommunalpolitiker från Göteborg och Trollhättan, och förde en givande paneldiskussion.

Paneldeltagarna välkomnade detta initiativ, och berörde vikten av samverkan och samarbete. De poängterade att detta är en kunskapsintensiv bransch, med Forskning och Utveckling i framkant, och därmed en viktig del för Västsverige med dess stora industriella bas. Intresset av att samhället ”nås” belystes, liksom betydelsen av att attrahera ungdomar för naturvetenskaplig utbildning och industriella arbetsplatser; rymdverksamheten är här en viktig tillgång.

Det uttrycktes att Europa skall stå starkt inom rymdtillämpningar, och att gemensamma projekt i Europa gagnar nyttan och utvecklar teknologin.

Paneldiskussion med lokala politiker. Fr. v Eva Flyborg (FP) riksdagsledamot,
Hans Rothenberg (M) riksdagsledamot, Cecilia Dalman Eek (S) riksdagsledamot,
Olle Ludvigsson (S) Europaparlamentariker, Joakim Larsson (MP) Vice ordförande,
Regionfullmäktige, Sören Kviberg (V) regionråd, Kristina Jonäng (C) regionråd,
David Lega (KD) kommunalråd Göteborgs stad och Peter Eriksson (M) oppositionsråd Trollhättan.

Här finns presentationerna från seminariet: