Västra Götalandsregionen pekar på flyg- och rymdsektorns betydelse för Västsverige i en rapport som finns på deras hemsida.

I Västra Götaland finns ett antal exportintensiva nyckelföretag som verkar globalt, både inom flyg och rymd. De största företagen är GKN i Trollhättan samt Ruag Space och Saab i Göteborgsområdet.

Läs mer på vg-regionens hemsida.

Eller läs dokumentet direkt via denna länken.