Nyttan med rymd i Europa

Nyttan med rymd i Europa

Rymden gör skillnad i människors vardag.

Du använder rymdteknik dagligen när du kommunicerar, navigerar, betalar och tittar på TV. Bonden får genom satelliter information om jordens förhållanden för både gödsling och skörd.

Säkerhet, katastrofhantering, samhällsplanering, väderprognoser och kunskap om klimat, atmosfär och miljö är andra områden.

Rymdtekniken utvecklar alla branscher, även de mest traditionella.

Industriell rymdteknik har en stor samhällsnytta. Företagen i Västsverige står för omkring 2/3 av svensk rymdindustris omsättning. Den västsvenska rymdindustrins huvudsakliga intäkter kommer från försäljning till kommersiella satelliter och bärraketer på en global marknad, utan statliga stöd.

Rymdteknik överförs till många andra branscher. Teknik från rymdverksamhet återfinns exempelvis inom IT, fordon och miljöteknik.

Genom internationella och industriella samarbeten, skapas största samhällsnyttan till lägsta möjliga kostnad. Inom Europa är samverkan mycket viktig, inte minst för att säkra ett oberoende tillträde till rymden. I Västsverige finns kapacitet, erfarenhet och industriellt kunnande för Sveriges deltagande i ESAs* främsta rymdprogram.

*European Space Agency