Program i fem punkter för ”mer RiV”

Rymd i Väst vill:
1. Att Sverige ska få största möjliga nytta av sina rymdsatsningar genom ökat deltagande i ESAs rymdprogram
2. Stärka det regionala samarbetet mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer
3. Öka kunskapen i Västsverige om rymdteknik, dess utmaningar, möjligheter och betydelse i vår vardag
4. Förmedla nyttan med industriell och kommersiell kompetens vid rymdsatsningar
5. Påvisa Västsveriges roll inom rymdverksamheten