Studenter

Studenter

Rymdens attraktionskraft väcker intresse. Rymden erbjuder utmaningar utöver det vanliga. Inom rymdteknik tänjs ständigt gränserna för vad som är möjligt.

För dem som studerar naturvetenskap och teknik erbjuder rymdindustrin i Västsverige många möjligheter. Samarbeten mellan företag och akademi är många. Utöver gymnasieprogram hos GKN erbjuder rymdindustrin möjligheter till examensarbeten, praktik och traineeprogram.

Rymdverksamheten i Västsverige engagerar många seniorforskare och doktorander på universitet och högskolor. Den tillämpade forskningen utgör en brygga mellan grundforskning och industriell verksamhet.

För dem som utbildar sig inom naturvetenskap och teknik erbjuds spännande anställningsmöjligheter inom rymdindustrin för dem som kan och vill vara med i en bransch i ständig utveckling.  I rymden är innovation vardag, och internationella samarbeten är en självklarhet.

För mer information, besök gärna

GKN Aerospace

RUAG Space