Underleverantörer

Underleverantörer

Rymden utmanar ständigt vad som är möjligt. Vill du vara med i rymden? – Leverera på topp.

Alla som levererar till rymden möts av stora kvalitetskrav. Rymden kräver tillförlitlighet, lättvikt och excellens. Utbytet mellan rymdteknik och annan industriell verksamhet är också stort, vilket skapar nya och bättre produkter för helt andra marknader. Rymden lyfter industrin i hela regionen.

Små- och medelstora företag spelar en allt viktigare roll för teknikutveckling och innovationer. Deras betydelse för sysselsättning och tillväxt har därför ökat även inom den mer högteknologiska rymdindustrin där företag i Västsverige har en stark global konkurrenskraft.

Drivkraften att hela tiden ligga steget före sina konkurrenter ökar vikten av samverkan mellan stora och mindre företag kring nya tillverkningsprocesser och teknologier. Att klara av att leverera till rymden, är en form av kvalitetsstämpel, som ger företagen trovärdighet även inom andra områden.

För mer information om hur du kan leverera till rymdindustrin;

GKN Aerospace

RUAG Space