Världsklass är inte nog – För att nå rymden måste allt fungera

I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som måste klara de allra tuffaste kraven. Att leverera till rymden är bland det svåraste som finns. Rymden erbjuder en extrem miljö, ute i det okända. Det kräver tillförlitlighet och excellens in i minsta detalj.

I Västsverige finns unika möjligheter för rymdverksamhet. Här ligger den svenska industrins vagga, med en lång tradition av exportinriktad teknikindustri och företag som har stor erfarenhet av, och kapacitet för, avancerade industriella projekt. I regionen finns en nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Västsverige erbjuder ett strategiskt läge med goda internationella förbindelser via flyg, hamn och tåg. Men kanske viktigast av allt, här finns redan en framskjuten position inom internationell rymdindustri.

Av de som arbetar inom rymdindustrin i Sverige, finns fler än hälften i Västsverige*. Rymden samlar de främsta inom industri, forskning, utveckling och innovation.

Rymd i Väst är ett initiativ av RUAG och GKN för Sveriges främsta rymdregion.

En presentation finns tillgänglig här.

För mer information kontakta: info@rymdivast.se

(*Uppgifterna är hämtade från Riksrevisionens rapport, Svensk Rymdverksamhet – en strategisk tillgång? RIR 2013:1, s 115-116.)